Tarieven

Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
Inschrijfgeld wordt pas verrekend bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-03-2016)
Inschrijfgeld:                     € 18,00
1 zwemles:                        € 10,35
Aanschaf zwempakje:     € 32,50
Diplomazwemmen:          € 16,00

Het lesgeld zal 1 keer per 2 maanden worden geïncasseerd. U betaalt de lessen die vooraf door ons zijn ingepland. M.a.w. de feestdagen en vakantiedagen volgens het rooster van De Vin worden niet meegerekend en komen te vervallen. Incasso zal plaatsvinden in de eerste volle week van alle oneven maanden met uitzondering van de eerste keer. Het te incasseren bedrag kan per periode variëren vanwege het aantal geplande lessen in desbetreffende periode. (€10.35 per les, 1 lesperiode bestaat uit 2 maanden lessen van 45 minuten)

Losse les 'instromers'
Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken wat het probleem is, en of uw kind bij onze zwemschool terecht kan (losse les: €10,35).

Wij verkopen ook zwempakjes voor privégebruik.  
Wij verkopen ook oranje leskurken voor privégebruik: €14,50.

Indien u per bank overmaakt, kan dit op rekeningnummer: NL77RABO 010.30.39.538, onder vermelding van: naam kind, locatie, lesdag en lestijd.


STICHTING LEERGELD

Wanneer u een laag inkomen heeft, kan Stichting Leergeld in sommige gemeenten een bijdrage leveren voor vergoeding van de zwemlessen.

Meer informatie vindt u op de leergeldwebsite van uw eigen gemeente (bijvoorbeeld: voor inwoners van de gemeente Nijmegen: www.leergeld.nl/nijmegen, voor inwoners van de gemeente Emmen www.leergeld.nl/emmen)

(Prijswijzigingen onder voorbehoud)