Lesaanbod

Zwemschool De Vin wilt kinderen graag veilig en verantwoord leren zwemmen. Daarvoor hebben wij gekozen voor het ABC diploma van de Stichting Nederlandse Zwemdiploma’s (SNZ). Kinderen worden hierbij niet alleen geleerd om te zwemmen, maar ook om zichzelf zo veilig mogelijk op de kant te krijgen, wanneer zij onverwacht in het water vallen.

Zwemlessen (ABC)

In kleine groepen van maximaal 8 kinderen, leert uw kind de realistische zwemvaardigheden op basis van basisvaardigheden en speciaal daarvoor bedachte realistische oefeningen, zoals zwemmen in golven, leren klimmen op, zwemmen onder en door diverse obstakels in het water . Op eigen niveau en tempo, in verwarmd water van 1.40m diep.

Speciaal ZwemOnderwijs (SZO)

In een groepje van maximaal 3 kinderen, leert uw kind de zwemvaardigheden op basis van Internationaal Erkende diploma’s. Op eigen niveau en tempo, in verwarmd water van 1.40m diep. Meer informatie vindt u hier.

Wanneer beginnen?

Vanaf 4 jaar zijn kinderen bij ons welkom, ouder mag uiteraard ook. Het is uiteindelijk aan u als ouder(s)/ verzorger(s) om te beslissen wanneer uw kind klaar is voor zwemles.
Daarnaast is het bij ons ook mogelijk om kinderen te laten instromen als ze ergens anders lessen of les hebben gehad.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven via het kopje ‘inschrijven‘. Dit is geheel vrijblijvend. Wanneer u bent ingeschreven, krijgt u een mail ter bevestiging van uw inschrijving. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan. De wachttijd is per locatie en lesdag verschillend. Zodra er een plekje vrij is, zal uw kind via de mail worden uitgenodigd.

Start van de zwemles

Om vertrouwd te raken met de omgeving en het water worden de eerste twee lessen met ouder én kind gegeven. We hebben hier positieve ervaringen mee. Het kind went samen met de ouder aan het leren zwemmen, de nieuwe omgeving en de zwemdocent. De ouder leert de zwemdocent en de lesmethode kennen en kan het kind in het water begeleiden naar zelfstandig zwemmen. De zwemdocent leert zowel het kind als de ouders kennen en kan eventuele vragen meteen beantwoorden. Daarna zwemmen de kinderen alleen met de kinderen uit het groepje en de zwemdocent.

Aantal lessen

In Nederland duurt het behalen van een A-diploma gemiddeld 65 lessen van 45 minuten. Uiteraard is dit afhankelijk van vele factoren. Wij kiezen ervoor om les te geven in kleine groepen van maximaal 8 kinderen om meer aandacht voor het kind te hebben met als gevolg: sneller resultaat. Daarnaast starten we meteen in 1.40m diep, warm water. Door middel van in eerste instantie drijfpakjes, leren de kinderen al snel drijven in het water. Een eerste vereiste om te kunnen zwemmen.

Wij werken met een beoordelingssysteem, waarin het kind 6 niveaus kan volgen.

  • Kikker: wennen aan water (gemiddeld 15 lessen).
  • Zeepaardje: aanleren van de beenslagen en zwemmen onder water (gemiddeld 15 lessen).
  • Dolfijn: aanleren van de combinatie van armen en benen en verder uitbreiden van de zwemvaardigheden (gemiddeld 20 lessen).
  • Voorbereidend A: oefenen voor het zwemmen met kleren en de verschillende zwemvaardigheden onder verschillende omstandigheden (gemiddeld 15 lessen).
  • Diploma B: oefenen met zwaardere kleding, schoenen en zwemvaardigheden onder verschillende omstandigheden.(gemiddeld 14-16 lessen).
  • Diploma C: volledig gekleed te water kunnen gaan en zichzelf kunnen redden door middel van diverse zwemvaardigheden onder verschillende omstandigheden (gemiddeld 14-16 lessen).

 

 

Meld uw kind vrijblijvend aan

Inschrijven