Tarieven zwemlessen

 • Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
 • Het Startpakket wordt pas in rekening gebracht bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-01-2022 en worden ieder jaar geïndexeerd)

Product Tarief
Standaard Pakket € 69,95
Standaard + Pakket € 79,95
Maandabonnement regulier € 54,47*
Aanschaf drijfpakje € 35,-
Diplomazwemmen € 18,50

(* Afhankelijk van de gekozen locatie kunnen lestijden, groepsgrootte en tarieven verschillen van andere locaties, per 01-04-22 is het maandbedrag tijdelijk verhoogd met € 2.50 i.v.m. de huidige energieprijzen)

De betalingen bij Zwemschool de Vin geschieden eens per maand per automatische incasso. In de eerste week van elke maand worden de lessen vooraf geïncasseerd. Indien uw kind tijdens een maand start met de zwemlessen, dan wordt in de eerste week van de nieuwe maand het bedrag van de startmaand en de volgende maand geïncasseerd. Het maandbedrag wordt niet berekend met het aantal lessen in de maand x lesbedrag, maar als gemiddelde vanuit het totale jaarbedrag.

Bij de eerste factuur worden ook de kosten van startpakket toegevoegd. Heeft u zelf een drijfpakje, laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan halen we deze van de factuur af.

Startpakketten

Per 01-01-2022 werken wij met Startpakketten. Dit zijn pakketten, waarin in principe alle extra kosten (dus niet het maandabonnement) voor het behalen van een A- en B-diploma zijn inbegrepen. U kunt hierbij kiezen voor een Standaard Pakket of voor een Standaard+ Pakket.

Indien uw kind ook diploma C behaalt, dan zijn de kosten hiervoor niet in begrepen. Dit betaalt u apart.

Standaard Pakket € 69,95 Standaard + Pakket € 79,95
Inschrijfgeld Inschrijfgeld
Diploma A en B Diploma A en B
Drijfpakje Drijfpakje
Dolfi de Dolfijn Dolfi de Dolfijn
Welkomstboekje Welkomstboekje
Dolfi Tasje Dolfi Rugzak

Losse les ‘instromers’

Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken in welk niveau het kind kan instromen en in welke groep

Losse les: € 11,99

STICHTING LEERGELD/ Gelrepas/ U-Pas

Wanneer u een laag inkomen heeft, kan Stichting Leergeld, de Gelrepas en U-Pas in sommige gemeenten een bijdrage leveren voor vergoeding van de zwemlessen. Meer informatie vindt u op de leergeldwebsite,Gelrepas website of U-Pas website.

(Prijswijzigingen onder voorbehoud)

Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd, één vast bedrag over een gemiddeld jaar. Feestdagen en vakanties zijn hier in verrekend. Incasso wordt per 1ste van de maand gedaan.

 • Wij verkopen ook zwempakjes voor privégebruik á € 32,50
 • Wij verkopen ook oranje leskurken voor privégebruik á € 14,50
 • Voor bestellen kunt u een mail sturen naar info@zwemschooldevin.nl of via deze website

Indien u per bank overmaakt, kan dit op rekeningnummer:

 • Locaties Ede, Arnhem SIZA, Berg en Dal, Utrecht UMC: NL52INGB 0009.1281.42, ten name van ZWEMSCHOOL DE VIN
 • Locaties Nijmegen Winckelsteegh en Arnhem Klimmendaal: NL92INGB 0007.1680.22 ten name van VIN'S BV

Bij alle betalingen graag vermelden:  naam kind, locatie, lesdag en lestijd.

Tarieven speciaal-zwemonderwijs

 • Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
 • Startpakket wordt pas verrekend bij daadwerkelijke start.

 • dinsdag tussen 16:45 en 18:15 uur
 • woensdag tussen 17:00 en 19:00 uur
 • donderdag tussen 16:45 en 18:15 uur (start nog niet bekend)

1 op 3    30 minuten  € 70,67 per maand
1 op 1    30 minuten  € 140,83 per les

 • Woensdag tussen 17:50 en 18:30
 • Zaterdag tussen 9:10 en 9:40

1 op 3    30 minuten  € 69,30 per maand  
1 op 3   40 minuten € 82,44 per maand       
1 op 1    30 minuten  € 52,50 per les

 • zaterdag tussen 15:00 en 16:00 uur

1 op 3    30 minuten  € 70,67 per maand
1 op 1    30 minuten  € 140,83 per les

Het lesgeld zal 1 keer maand per automatische incasso worden geïncasseerd. Het betreft een vast maandbedrag. De incasso zal in de eerste week van de maand plaats vinden. 

Overige prijzen:

Inschrijfgeld              € 19,00
Drijfpakje                   € 35,- (indien nodig)
Diplomazwemmen   € 18,50
Maandbedrag             € 75,00 ( tijdelijke verhoging van € 2.50 i.v.m. energiekosten)                                                          

Losse les ‘instromers’

Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken of wij iets voor uw kind kunnen betekenen en of uw kind bij onze zwemschool terecht kan.

Losse les: 30 min € 16,75

Tarieven snelcursus 

€ 749,-  (in termijnen te betalen). Dit is incl. drijfpakje in bruikleen, zwemlessen, inschrijving, leerlingvolgsysteem, evt. kosten diplomazwemmen A, inhaallessen en dolfijn.

Indien uw kind ook diploma B/ C behaalt, dan zijn de kosten hiervoor niet in begrepen. Dit betaalt u apart.

Meld uw kind vrijblijvend aan

Inschrijven