Onze methode

Wij bieden lessen aan in Nijmegen (De Winkelsteegh en West), Berg en Dal (Erica Hotel), Ewijk (Groene Heuvels), Arnhem (Klimmendaal), Ede (Bethanië) en Utrecht (UMC en Kleine Prins).

Door de speciale formule van Zwemschool De Vin is zwemles voor de kinderen van het begin af aan al vertrouwd. Eén van de ouders zwemt de eerste twee keer verplicht mee en deze eerste lessen wordt er nog veel gespeeld. De kinderen spetteren hun vader of moeder nat en daarna worden de rollen omgekeerd. Ongemerkt wordt zo tussen het spelen door met de zwemles gestart.

Wij lessen in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met de denk- en belevingswereld van uw kind. Daarom zal u bij het gedeelte van het watervrij maken van de kinderen de zwemlessen veel speelse oefeningen terug zien. Wij vinden plezier tijdens de zwemles heel belangrijk. Later zullen deze methodes minder speels worden en wordt er meer naar het diploma toe gewerkt.

Zwemveiligheid

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Nederlandse Zwemdiploma’s en leiden uw kind op voor realistische en verantwoorde diploma’s. Dit diploma besteedt aandacht aan de zelfredzaamheid van het kind, wanneer het in het water valt.  Als ouder wilt u zeker weten dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en het de basis legt voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

Dit geeft u als ouder/verzorger 4 zekerheden:

1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemdocenten, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemdocenten volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

2. Uw kind ontvangt het realistische diploma A, B en C van de Stichting Nederlandse Zwemdiploma’s. Met het behalen van dit diploma leert uw kind zich onder lastige omstandigheden in het water rustig te blijven en zich naar de kant te begeven.

3. Zwemschool De Vin hanteert een helder beschreven zwemlesmethode en past het zo nodig aan, zodat het bij uw kind past. U als ouder wordt door middel van een online leerlingvolgsysteem goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.

Eén keer in de 8 à 9 weken is er een Scoreweek, waarin de de kinderen beoordeeld worden op hun zwemvaardigheden. Daarnaast is er één keer in de 8 à 9 weken een Kijkles, waarbij u naar de vorderingen van uw kind kunt kijken en eventuele vragen aan de docent kunt stellen.

4. Wij zwemmen vanaf het begin in diep water (met uitzondering van doelgroepen bad Nijmegen West). Daarvoor hebben wij speciale drijfpakjes, die het kind helpen vanaf de eerste les zich veilig te voelen in het water. Onze zwemdocenten hebben hiervoor de benodigde ervaring en scholing om de kinderen zo veilig mogelijk te onderwijzen.

 

Meld uw kind vrijblijvend aan

Inschrijven