Onze methode

Wij bieden lessen aan in Nijmegen (De Winkelsteegh), Berg en Dal (Erica Hotel), Ewijk (Groene Heuvels), Arnhem (Klimmendaal, Siza Kooningsjagt, Alteveer), Ede (Bethanië) en Utrecht (UMC en Kleine Prins). In Ede, Arnhem (Alteveer) en Berg en Dal (Erica Hotel) worden ook snelcursussen aangeboden. De snelcursussen beginnen verschillende keren per jaar.

Door de speciale formule van Zwemschool De Vin is zwemles voor de kinderen van het begin af aan al vertrouwd. Eén van de ouders zwemt de eerste twee keer verplicht mee en deze eerste lessen wordt er nog veel gespeeld. De kinderen spetteren hun vader of moeder nat en daarna worden de rollen omgekeerd. Ongemerkt wordt zo tussen het spelen door met de zwemles gestart.

Wij lessen in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Wij proberen zo veel als mogelijk rekening te houden met de denk- en belevingswereld van uw kind. Daarom zal u bij het gedeelte van het watervrij maken van de kinderen de zwemlessen veel speelse oefeningen terug zien. Wij vinden plezier tijdens de zwemles heel belangrijk. Later zullen deze methodes minder speels worden en wordt er meer naar het diploma toe gewerkt.

Zwemveiligheid

Wij zijn aangesloten bij de ENVOZ en leiden uw kind op voor internationaal en rijkserkende diploma’s. Dit Internationaal Zwem Survivaldiploma A-B-C besteedt aandacht aan de zelfredzaamheid van het kind. De diploma’s worden erkend door de International Federatie van Swimming Teachers Association (IFSTA). Een organisatie waarbij in meer dan 20 landen zwemscholen zijn aangesloten. Zo weet u als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en legt u de basis voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

Dit geeft u als ouder/verzorger 4 zekerheden:

1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemdocenten, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemdocenten volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

2. Uw kind ontvangt de ENVOZ Zwem Survivaldiploma A, B en C. Met het behalen van het Internationaal Zwem Survivaldiploma C kan uw kind naast zelfredzaamheid, drijven met hulpmiddelen.

3. Zwemschool De Vin hanteert een helder beschreven zwemlesmethode en past het zo nodig aan, zodat het bij uw kind past. U als ouder wordt door middel van een online leerlingvolgsysteem goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind. Eén keer in de 8 à 9 weken is er een Scoreweek, waarin de de kinderen beoordeeld worden op hun zwemvaardigheden. Daarnaast is er één keer in de 8 à 9 weken een Kijkles, waarbij u naar de vorderingen van uw kind kunt kijken en eventuele vragen aan de docent kunt stellen.

4. Wij zwemmen vanaf het begin in diep water. Daarvoor hebben wij speciale drijfpakjes, die het kind helpen vanaf de eerste les zich veilig te voelen in het water. Onze zwemdocenten hebben hiervoor de benodigde ervaring en scholing om de kinderen zo veilig mogelijk te onderwijzen.

 

Meld uw kind vrijblijvend aan

Inschrijven