Zwemles

Wij roepen kinderen op vanaf  ± 4 jaar. Het is ook mogelijk om kinderen te laten instromen als ze ergens anders lessen of les hebben gehad.

Algemene informatie

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven via het kopje 'inschrijven'. Dit is geheel kosteloos. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan. Let wel op: wanneer u als voorkeur aangeeft dat u in het weekend naar de zwemles wilt, is de wachtlijst beduidend langer dan wanneer u als  voorkeur doordeweekse dagen aangeeft.

Start van zwemles
Om vertrouwd te raken met de omgeving en het water worden de eerste twee lessen met ouder én kind gegeven. Onze ervaring hiermee is positief.

Aantal lessen
In Nederland duurt een A-diploma halen gemiddeld 13 lesmaanden (let wel: 1 kalenderjaar les is geen 12 lesmaanden!). Uiteraard is dit afhankelijk van vele factoren. Wij lessen in kleine groepen om meer aandacht voor het kind te hebben met als gevolg: sneller resultaat!

Wij werken met scoresysteem, waarin het kind 5 nivo's kan volgen. Het 1e nivo is nivo 'kikker', dit is het watergewenningsgedeelte, het volgende nivo is nivo 'dolfijn', hier wordt dieper ingegaan op de techniek. Na 'dolfijn' volgt nivo 'A', en in dit wordt nivo wordt serieus naar het diplomazwemmen gewerkt. Als uw kind nivo 'A', met goed gevolg heeft doorlopen, mag uw kind afzwemmen. Dat geldt ook voor de volgende nivo's 'B', en 'C'.