Privacy verklaring

Waarom een privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Hierbij laten wij u weten wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN bankrekeningnummer en evt. andere gegevens die u ons toestuurt. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van (door u aangevraagde) informatie. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, in dit geval het geven en volgen van zwemles. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt voor zwemles en alle aan zwemles gerelateerde activiteiten en/of u hierover te informeren. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord

Door het verstrekken van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij ‘doeleinden van de gegevensverwerking’. Mocht u zwaarwegende bezwaren hebben tegen het verstrekken van de gevraagde en benodigde persoonsgegevens, dan willen wij u erop wijzen dat u geen gebruik kunt maken van onze wachtlijst en ons leerlingvolgsysteem.

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Gegevens van leerlingen worden door Zwemschool De Vin/Vin’s BV eerst op de wachtlijst gezet en na het starten van zwemles verwerkt in Zwemscore, dit is een uitgebreid zwemlesadministratiesysteem voor zwemopleidingen. Het systeem administreert de gehele zwemopleiding van begin tot eind. Indien uw kind is gestopt met zwemles en/of na het behalen van het zwemdiploma worden de gegevens automatisch door Zwemscore verwijderd. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan info@zwemschooldevin.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen. Heeft u vragen of een klacht? Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@zwemschooldevin.nl.

Identiteit van de verwerker

Zwemschool De Vin VOF Nijmegen KvK 09166253
Zwemschool Vin’s BV Nijmegen KvK 67025226
Website www.zwemschooldevin.nl
Telefoon (024) 8459744 (werkdagen, behalve woensdag, tussen 10:00 en 14:00 uur)
Email info@zwemschooldevin.nl
Weezenhof 61-68
(6536 AM) Nijmegen

Versie oktober 2023

Meld uw kind vrijblijvend aan

Inschrijven