Tarieven

Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
Inschrijfgeld wordt pas verrekend bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-01-2019)

inschrijfgeld                           € 19.00
drijfpakje                                € 32.50 ( indien nodig)
diplomazwemmen                  € 17.00

SIZA Arnhem: dinsdag van 16.45-18.15 uur
                         woensdag van 17.00-19.00 uur
1 op 3    30 minuten Siza         € 15.60
1 op 2    30 minuten Siza         € 25.60
1 op 1    30 minuten Siza         € 51.20

                                                                     

UMC Utrecht: donderdag van 18.45-19.15 uur                                             
1 op 3    30 minuten Siza         € 15.60      
1 op 2    30 minuten Siza         € 25.60      
1 op 1    30 minuten Siza         € 51.20        

Groene Heuvels: maandag van 17.30-18.30 uur
                            dinsdag van 17.30-18.00 uur
1 op 3    30 minuten Groene Heuvels    € 15.60      
1 op 2    30 minuten Groene Heuvels    € 25.60      
1 op 1    30 minuten Groene Heuvels    € 51.20

                           

Winckelsteegh: zaterdag van 15.00-15.40 uur
1 op 3    40 minuten Winckelsteegh  € 20.90
1 op 2    40 minuten Winckelsteegh  € 34.25
1 op 1    40 minuten Winckelsteegh  € 68.00

 Het lesgeld zal 1 keer per 2 maanden worden geïncasseerd. U betaalt de lessen die vooraf door ons zijn ingepland. M.a.w. de feestdagen en vakantiedagen volgens het rooster van De Vin worden niet meegerekend en komen te vervallen. Incasso zal plaatsvinden in de eerste volle week van alle even maanden met uitzondering van de eerste betaling bij start van de zwemlessen. Het te incasseren bedrag kan per periode variëren vanwege het aantal geplande lessen in desbetreffende periode. (1 lesperiode bestaat uit 2 maanden lessen van 30 of 40 minuten afhankelijk van de locatie))

Losse les 'instromers'
Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken wat het probleem is, en of uw kind bij onze zwemschool terecht kan (losse les: 30 min €15.60 Siza, Groene Heuvels en 40 min € 20.90 de Winckelsteegh).

Indien u per bank overmaakt, kan dit voor locatie Siza en Groene Heuvels op rekeningnummer: 

NL77RABO 010.30.39.538, ten name van ZWEMSCHOOL DE VIN  
Bij alle betalingen graag vermelden: SZO en naam kind, locatie, lesdag en lestijd.

Voor de locatie Winckelsteegh op rekeningnummer:

NL63RABO 030.71.65.426, ten name van Vin's BV
Bij alle betalingen graag vermelden: SZO en naam kind, locatie, lesdag en lestijd.