Tarieven

Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
Inschrijfgeld wordt pas verrekend bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-01-2019)

Inschrijfgeld              € 19,00
Drijfpakje                  € 32,50 (indien nodig)
Diplomazwemmen   € 18,00

SIZA 's-Kooningsjaght: dinsdag tussen 16:45 en 18:15 uur
                                     woensdag tussen 17:00 en 19:00 uur
1 op 3    30 minuten  € 16,00
1 op 1    30 minuten  € 52,50                                                                 

UMC Utrecht: donderdag tussen 18:45 en 19:15 uur                                             
1 op 3    30 minuten  € 16,00           
1 op 1    30 minuten  € 52,50        

 

Winckelsteegh: zaterdag tussen 15:00 en 16:00 uur
1 op 3    30 minuten  € 16,00

Het lesgeld zal 1 keer per 2 maanden worden geïncasseerd. U betaalt de lessen die vooraf door ons zijn ingepland. M.a.w. de feestdagen en vakantiedagen volgens het rooster van De Vin worden niet meegerekend en komen te vervallen. Incasso zal plaatsvinden in de eerste volle week van alle even maanden met uitzondering van de eerste betaling bij start van de zwemlessen. Het te incasseren bedrag kan per periode variëren vanwege het aantal geplande lessen in desbetreffende periode. (1 lesperiode bestaat uit 2 maanden).

Losse les 'instromers'
Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken wat het probleem is, en of uw kind bij onze zwemschool terecht kan (losse les: 30 min € 16,-)

Indien u per bank overmaakt, kan dit voor locatie Siza en UMC op rekeningnummer: 

NL77RABO 010.30.39.538, ten name van ZWEMSCHOOL DE VIN  
Bij alle betalingen graag vermelden: SZO en naam kind, locatie, lesdag en lestijd.

Voor de locatie Winckelsteegh op rekeningnummer:

NL63RABO 030.71.65.426, ten name van Vin's BV
Bij alle betalingen graag vermelden: SZO en naam kind, locatie, lesdag en lestijd.