Tarieven

Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
Inschrijfgeld wordt pas verrekend bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-01-2020 en worden ieder jaar geindexeerd)

Inschrijfgeld € 19,00
1 zwemles:  (0.45 min) € 11,50*
Aanschaf zwempakje: € 32,50
Diplomazwemmen: € 18,00

(* Bij locatie Alteveer gelden afwijkende tarieven: Groepen van 7 kinderen á € 13,15. Lessen van 45 minuten.)

Het lesgeld zal 1 keer per 2 maanden worden geïncasseerd. U betaalt de lessen die vooraf door ons zijn ingepland. M.a.w. de feestdagen en vakantiedagen volgens het rooster worden niet meegerekend en komen te vervallen. Incasso zal plaatsvinden in de eerste volle week van alle even maanden met uitzondering van de eerste betaling bij start van de zwemlessen. Het te incasseren bedrag kan per periode variëren vanwege het aantal geplande lessen in desbetreffende periode. (1 lesperiode bestaat uit 2 maanden lessen van 45 minuten)

Losse les 'instromers'
Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken wat het probleem is en of uw kind bij onze zwemschool terecht kan (losse les: € 11,50)

Wij verkopen ook zwempakjes voor privégebruik á € 32,50
Wij verkopen ook oranje leskurken voor privégebruik á € 14,50
Voor bestellen kunt u een mail sturen naar info@zwemschooldevin.nl

Indien u per bank overmaakt, kan dit op rekeningnummer: 

  • Locaties Ede, SIZA, Berg en Dal, UMC: NL77RABO 010.30.39.538, ten name van ZWEMSCHOOL DE VIN  
  • Locaties Winckelsteegh en Klimmendaal: NL63RABO030.71.65.426 ten name van VIN'S BV

Bij alle betalingen graag vermelden:  naam kind, locatie, lesdag en lestijd.


STICHTING LEERGELD

Wanneer u een laag inkomen heeft, kan Stichting Leergeld in sommige gemeenten een bijdrage leveren voor vergoeding van de zwemlessen.

Meer informatie vindt u op de leergeldwebsite:  www.leergeld.nl/nijmegen.

(Prijswijzigingen onder voorbehoud)