Zwemlessen

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij ons komen zwemmen. Het is echter aan de ouders te beslissen wanneer de kinderen klaar zijn voor zwemles. Ouder mag uiteraard ook.
Het is ook mogelijk om kinderen te laten instromen als ze ergens anders lessen of les hebben gehad.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven via het kopje ‘inschrijven‘. Dit is geheel kosteloos. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan. De wachttijd is per locatie en lesdag verschillend.

Start van zwemles

Om vertrouwd te raken met de omgeving en het water worden de eerste twee lessen met ouder én kind gegeven. Onze ervaring hiermee is positief. Daarna zwemmen de kinderen alleen met de kinderen uit het groepje en de docent.

Aantal lessen

In Nederland duurt het behalen van een A-diploma gemiddeld 60 lessen van 45 minuten. Uiteraard is dit afhankelijk van vele factoren. Wij lessen in kleine groepen om meer aandacht voor het kind te hebben met als gevolg: sneller resultaat.

Wij werken met scoresysteem, waarin het kind 5 niveaus kan volgen. Het 1e niveau is niveau ‘kikker’, dit is het watergewenningsgedeelte. Het volgende niveau is niveau ‘dolfijn’, hier wordt dieper ingegaan op de techniek. Na ‘dolfijn’ volgt niveau A, en in dit niveau wordt serieus naar het diploma A gewerkt. Als uw kind niveau A, met goed gevolg heeft doorlopen, mag uw kind afzwemmen. Dat geldt ook voor de volgende niveaus B en C.

Gemiddeld aantal lessen per niveau:
Kikker: 20 lessen   Dolfijn: 25 lessen  Voorbereiden A: 20 lessen
diploma B en C gemiddeld 15 lessen per niveau.

 

Meld uw kind kosteloos en
vrijblijvend aan

Inschrijven