Zwemlessen

Wij roepen kinderen op vanaf  ± 4 jaar. Het is ook mogelijk om kinderen te laten instromen als ze ergens anders lessen of les hebben gehad.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven via het kopje ‘inschrijven‘. Dit is geheel kosteloos. Uw kind komt dan op een wachtlijst te staan. Let wel op: wanneer u als voorkeur aangeeft dat u in het weekend naar de zwemles wilt, is de wachtlijst beduidend langer dan wanneer u als  voorkeur doordeweekse dagen aangeeft.

Start van zwemles

Om vertrouwd te raken met de omgeving en het water worden de eerste twee lessen met ouder én kind gegeven. Onze ervaring hiermee is positief.

Aantal lessen

In Nederland duurt een A-diploma halen gemiddeld 13 lesmaanden (let wel: 1 kalenderjaar les is geen 12 lesmaanden!). Uiteraard is dit afhankelijk van vele factoren. Wij lessen in kleine groepen om meer aandacht voor het kind te hebben met als gevolg: sneller resultaat!

Wij werken met scoresysteem, waarin het kind 5 niveaus kan volgen. Het 1e niveau is niveau ‘kikker’, dit is het watergewenningsgedeelte. Het volgende niveau is niveau ‘dolfijn’, hier wordt dieper ingegaan op de techniek. Na ‘dolfijn’ volgt niveau A, en in dit niveau wordt serieus naar het diploma zwemmen gewerkt. Als uw kind niveau A, met goed gevolg heeft doorlopen, mag uw kind afzwemmen. Dat geldt ook voor de volgende niveaus B en C.

Meld uw kind kosteloos en
vrijblijvend aan

Inschrijven