Tarieven zwemlessen

  • Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.
  • Inschrijfgeld wordt pas in rekening gebracht bij daadwerkelijke start.

(Prijzen gelden per 01-01-2021 en worden ieder jaar geindexeerd)

Inschrijfgeld € 19,00
Maandabonnement regulier € 50,80*
Aanschaf zwempakje: € 32,50
Diplomazwemmen: € 18,00

(* Bij locatie Alteveer gelden afwijkende tarieven: Groepen van 7 kinderen á € 13,50 per les. Lessen van 45 minuten.)

Losse les ‘instromers’

Kinderen die van een andere zwemschool of zwembad komen kunnen een les komen voorzwemmen. Hierna wordt bekeken in welk niveau het kind kan instromen en in welke groep (losse les: € 11,72)

STICHTING LEERGELD

Wanneer u een laag inkomen heeft, kan Stichting Leergeld in sommige gemeenten een bijdrage leveren voor vergoeding van de zwemlessen. Meer informatie vindt u op de leergeldwebsite. (Prijswijzigingen onder voorbehoud)

Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd, één vast bedrag over een gemiddeld jaar. Feestdagen en vakanties zijn hier in verrekend. Incasso wordt per 1ste van de maand gedaan.

  • Wij verkopen ook zwempakjes voor privégebruik á € 32,50
  • Wij verkopen ook oranje leskurken voor privégebruik á € 14,50
  • Voor bestellen kunt u een mail sturen naar info@zwemschooldevin.nl

Indien u per bank overmaakt, kan dit op rekeningnummer:

  • Locaties Ede, SIZA, Berg en Dal, UMC: NL77RABO 010.30.39.538, ten name van ZWEMSCHOOL DE VIN
  • Locaties Winckelsteegh en Klimmendaal: NL63RABO030.71.65.426 ten name van VIN'S BV

Bij alle betalingen graag vermelden:  naam kind, locatie, lesdag en lestijd.

Meld uw kind kosteloos en
vrijblijvend aan

Inschrijven